github tích xanh

Blog

Be authentic với tích xanh trên Github

Facebook có tính năng “tích xanh” để xác minh rằng một tài khoản là chính chủ. Vậy đối với developer - người chơi hệ code, liệu có tính năng tương tự không?

Read