Sport

Bài học cho tâm trí khi chạy chậm

Bài học tôi học được khi chạy ở Zone 2

Read
Tips

Quản lý mật khẩu làm sao để không bị hack - Bảo vệ bản thân với mật khẩu an toàn

Sử dụng internet an toàn hơn với phần mềm quản lý mật khẩu

Read
Clean Code

Clean Code 1 - Câu chuyện về Code xấu giết chết công ty

Một việc một engineer làm trong một ngày thì hai engineer sẽ làm trong hai ngày

Read
Blog

Hello Hung.Dev

Xin chào các bạn. Mình đã quyết định chuyển nhà từ https://huwng.wordpress.com sang https://hung.dev

Read