github verified

Blog

Be authentic với tích xanh trên Github

Facebook có tính năng “tích xanh” để xác minh rằng một tài khoản là chính chủ. Vậy đối với developer - người chơi hệ code, liệu có tính năng tương tự không?

Read